Fältmässigt utav helvete bland dvärgbjörkarna i Sogn och fjordarne. Arne.