Far på Kungsholmstorg såvitt jag kan se. 13 (f 3) är tämligen nybyggt.

Ständigt dessa sjömanskostymer.