Börje på barnhemmets uteplats i Rinkeby. Här tog han hand om barn som
fått en olycklig lott i livet och om mig när vi behövde en pilsner.