Jag var lycklig över skärpan i huden. High Sensitive och tunn Tri-X.