Karin och Gunnar. Året 1936. Bilmärke DKW.

Studenterna. Ännu ett arrangemang.