Utsikt från komposthög

Oktober - med lån från Elsa Beskow.