Märta i badkaret på Kungsholmstorg. Badrummet
är nyss utsatt för förstörande renovering och har
fått ett badkar inställt på fel ledd. Det är nog
alltjämt 1960-tal.