Märta vid en pump som jag glömt bort var den
fanns. Lyckad bild efter det D76-mode som rådde
bland de mästare jag såg upp till. Det är 1967
eller 1968.