Från mina gamla album - 1950 till 1958. Alla bilder från Virvelvindsvägen med undantag för
bilden där farmor läser tidningen. Den är från Älvsala.

Mor skolläkare i Olovslundsskolan.

Jag står och är mesig. Bad vid "Septiska tanken" på Värmdö.

Det vardagliga helvetet / sommarnöjet.