Nicke på julafton på Kungsholmstorg. Det bör vara revolutionsåren 1969
eller 1970 - jag hade just köpt min kamera för studielånet.