Några briljanta politiska idéer framförda vid Slussen.