Ingrid i köket på Åsögatan. Det är 80-tal. Det ser ut att vara vårligt
kvällsljus i rummet.