1924. Far är 11, farmor är 39, farfar är 44.

Fästfolk kan tro.