Märta vid en fors som inte finns mer. Den kanske har blivit grön el. 60-talets slut.