Vi är sorgsna och det smittar av sig på lille Magnus - eller är det en projektion.